Meldpunt criminaliteit bedrijventerreinen

Ikmeld.nl is een nieuwe service voor uw ondernemersvereniging c.q. bedrijventerreinvereniging. Op ikmeld.nl kunnen burgers/ondernemers zaken die hen in het kader van veiligheid, criminaliteit en baldadigheid op bedrijventerreinen of in winkelgebieden opvallen eenvoudig melden bij de juiste instanties. Zo kan direct actie ondernomen worden.

Voorkomen en oplossen
In de praktijk wordt melding van criminaliteit, baldadigheid of onveilige situaties vanwege tijdgebrek of rompslomp vaak achterwege gelaten. Dit bemoeilijkt de opsporing of sterker nog: soms had erger voorkomen kunnen worden zoals inbraak of brand. Ikmeld.nl maakt de drempel voor het melden van deze zaken zo laag mogelijk.

Direct actie
De service wordt landelijk aangeboden. Door de button van ikmeld.nl op uw website te zetten, geeft u uw leden een eenvoudig middel om meldingen in een directe lijn op de met u vooraf afgesproken plaats terecht te laten komen. Door op de button te klikken komt een melder in een formulier, waarop via een duidelijk stappenmenu de benodigde informatie wordt gevraagd. Deze informatie komt op de voor uw bedrijventerrein afgesproken plaats terecht waar zij verder wordt afgewikkeld. Korte lijnen, eenvoud en vooral daadkracht want met de meldingen wordt ook echt direct iets gedaan!

Melding maken